wes-hicks-unsplash

имот Tag

  /  Posts tagged "имот"

Много пъти подхождаме емоционално при възможността да си купим имот, а това не е в наша полза, защото замъглява преценката ни и ни пречи да видим голямата картина. Виждаме нещо в имота, което в дадения момент ни запленява, но обективно погледнато не обръщаме внимание на други недостатъци. Документите по даден имот, както и експертната оценка на инженер или архитект, ни помагат да сме по-малко субективни и да видим ситуацията от всички гледни точки, преди да вземем едно толкова важно решение. Ето какви въпроси да си зададем, преди да се впуснем в този проект.

Нямате правомощия за регистрация